Tap desguàs especial en estrella + junta + drenatge HWD

19.80