CLORADORS SALINS

Clorador salí Innowater SMC20 20gr/h

1188.58

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

- Producció de Cloro 20 gr/h
- Volum d'aigua recomentat 50-90m3 (8-10 hores filtració)
- Concentració de Sal necessaria 4 gr/l
- Caudal màxim d'agua 450 l/min
- Duració aproximada de la Cèl·lula 14.000 h
- Alimentació 220 VAC
- Consumo elèctric 130 WATT
- Conexió tubería 50 mm