CLORADORS SALINS

Clorador salí Idegis Tecno 21gr/h

1579.05

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

- Sistema d'electròlisis salina auto-netejador per aplicacions en piscines de ús privat de fins a 160m3. 
- Diseny compacte. 
- Control de producció amb cuberta automàtica. 
- Alarma de salinitat 
- Funció PUMP-STOP. Dosificació de màxima seguretat. Sistema d'electòlisis auto-neteja
- Alarma de salinitat
- Tensió d'alimentació: 230V
- Producció: 12 / 21gr/h
- Sal necessària: >5gr/l