TRACTAMENT AUTOMÀTIC

Cloradors salins, regulador de Ph i hidròlisi

Automatitzi el tractament de l'aigua de la seva piscina amb els nostres sistemes de control automàtics.

Despreocupis de controlar tan sovint la qualitat de l'aigua de la seva piscina amb un sistema de tractament automàtic.

El sistema de tractament automàtic és la solució per mantenir els paràmetres de la qualitat de l'aigua de la seva piscina de forma automitzada.