Tapa filtre en Peroxid d'hidrogen + Junta Cantabric / Millenium