Rosca colze per la vàlvula del filtre Jupiter

27.90