PH - 8Kg en pols

23.95
CARACTERÍSTIQUES:

- Redueix ràpidament i eficaçment un valor de pH massa alt a la piscina.
- Dosificació fàcil i neta gràcies a la cullera mesuradora inclosa.
- Granulat d'àcid de dissolució ràpida d'alta puresa química.
- Evita la corrosió addicional al contrari que l'àcid clorhídric.