PH + 20L

CARACTERÍSTIQUES:

- Hidròxid Sòdic 25%
- Ús: Un cop vessat a l'aigua, cal esperar 2-4 hores perquè el producte es dissolgui del tot.
- El nivell del pH sempre ha d'estar entre 7,2 i 7,4.
- El pH líquid se sol fer servir en un regulador automàtic de pH, que equilibra constantment el pH de l'aigua.