Maneguet unió entrada i sortida bombes Minipump (nova) i A

7.15