Juntes planes (x2) 55x72x3.5 Filtre SAB Astral

4.50