Filtre IML Lisboa D.550

450.00

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

- Tipus: Sorra.
- Connexions: lateral
- Cabal: 14m3/h / 21m3/h 
- Mesures: 620x805mm / 785x925mm
- Pressió màxima de treball: 2,5 Kg/cm2
- Fabricats amb resines de polièster i fibre de vidre ( amb base de plàstic).
- Tapa de pàstic i gran diàmetre
- Muntat amb col·lectors de 1” i difusor de material plàstic inalterable.
- Equipat amb manòmetre, purgador d'aigua i purgador d'aire.
- Connexions per a vàlvula selectora de 6 vies amb operacions de filtració, rentat, esbandida, recirculació, buidat i tancat.