Filtre HAYWARD model C0500EURO

  • Apartats
    • Filtració sorra i vidre
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

- Fabricat amb polièster reforçat.
- Tanc anticorrosivi apte per a piscines amb cloració salina.
- Inclou manòmetre, vàlvula de purga i tap de buidatge.
- Pressió màxima de funcionament: 3,5 Bar
- Grau de filtració: de 15 a 20 micres
- Cabal: 11,30 m3/h
- Superfície filtrant: 4,60 m2
- Connexions: 1 1/2"

* TERMINI D'ENTREGA 10 DIES