Clor ràpid granulat Xaka

1Kg5Kg
  • Apartats
    • Desinfecció
CARACTERÍSTIQUES:

- 55% de clor
- Isocianurats, principalment l'àcid tricloroisocianurat (ATCC) i dicloroisocianurat (DCCNa).