Clor lent Slick Hypostar (sense àcid isocianúric)

80.90
CARACTERÍSTIQUES:

- Rajoles de 200 gr de clor no estabilitzat.
- Contingut mitjà de clor del 69%.
- Dosificació: 1 pastilla cada 10 m3 daigua.