Clarificant Easy Pool & Spa

CARACTERÍSTIQUES:

- Líquid concentrat amb efecte clarificant.
- Millora la finor de la filtració i fa que laigua sigui cristal·lina.
- Compatible amb qualsevol filtre.
- Ideal per a filtre de cartutx.
- Eliminació de la terbolesa.
- És particularment adequat per a petites piscines equipades amb filtres de cartutx.