Cartutxos de floculant Xaka

CARACTERÍSTIQUES:

- Combinació duna floculació ràpida i una clarificació contínua amb una millor desinfecció i una aigua més cristal·lina.