Algicida Xaka 5L

18.50

Preveu la formació d'algues a l'aigua.