Algicida HTH 5L - NO ESCUMANT

22.45

CARACTERÍSTIQUES:

  • Sense sulfat de coure
  • Contingut mitjà en matèria activa elevat
  • No escumant amb les dosificacions recomanades a la piscina.
  • Efecte clarificant molt pronunciat.
  • Compatible amb tots els equips de filtració.
  • Compatible, en estat diluït, amb el PHMB
  • Recomanat en associació amb els oxidants (sinergia).
  • Eficaç sigui quin sigui el pH de l'aigua tractada.
  • Adaptat a aigües molt turbulentes