Alca - 5Kg

38.20
  • Apartats
    • Regulació alcalinitat
CARACTERÍSTIQUES:

- Disminuïu l'alcalinitat total sense modificar el pH de l'aigua.
- Es dosifica de forma gradual i segons les taules que trobareu als kits multiparàmetre.
- Dosi per baixar 10 ppm de TAC: 25 g/m³ d'aigua.