Alca - 5Kg

20.80
Apartats
  • Regulació alcalinitat
CARACTERÍSTIQUES:

- Disminuïu l'alcalinitat total sense modificar el pH de l'aigua.
- Es dosifica de forma gradual i segons les taules que trobareu als kits multiparàmetre.
- Dosi per baixar 10 ppm de TAC: 25 g/m³ d'aigua.