COMPLEMENTS

Carga filtrant, tractaments amb sal, anticalcaris i floculants

Cartutxos de floculant Xaka

16.50
CARACTERÍSTIQUES:

- Combinació duna floculació ràpida i una clarificació contínua amb una millor desinfecció i una aigua més cristal·lina.