NETEJAFONS AUTOMÀTIC

Gamma de robots per fons i parets

Robot Qualer Aquallice

Netejafons elèctric per a piscines fins a 8x4 metres.

314.30
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

- Netejafons per a piscines residencials de fons pla o pendent reduït
- Per a piscines de fins a 7X3 metres i profunditat màxima de 1,50 metres
- Dos cicles de neteja de 1 i 2 hores
- Neteja el terra de la piscina
- Accés superior a la cistella de recollida de residus. Cistell tipus malla de 0,59 mm.
- Cable autoflotant de 12 metres
- Inclou sistema anti-nusos patentat, així com sistema de succió Focus Flow
- El sistema es pot regular en velocitat i angle de gir
- Garantia de 2 anys