NETEJAFONS AUTOMÀTIC

Gamma de robots per fons i parets

Robot Qualer Aquallice

Netejafons elèctric per a piscines fins a 8x4 metres.

Dos cicles de neteja d'1 o 2 hores. Només el fons.

Accés superior al cistell de recollida de residus. Cistell tipus malla de 0.59 mm.

Cable autoflotant de 12 metres (10+2) amb el sistema antinusos.

Es pot regular en la velocitat i en l'angle de gir.

Garantia de 2 anys (garantia segons el fabricant).