IL·LUMINACIÓ

La perfecta il·luminació per a la seva piscina.

IL·LUMINACIÓ PER A PISCINES


Disposem d'una àmplia gama de focus  per aconseguir la il·luminació desitjada a la seva piscina.

 

- GAMMA DE FOCUS

Ja sigui un focus planer, econòmic, mini o de LED els trobarà a Aiguapolis. També trobarà els recanvis necessaris. Consulti'ns!